Mezoterapi

Mezoterapi Nedir?

Mezoterapi; vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların , karışımlar halinde, mikroenjeksiyon tekniği ile cildin orta tabakasına enjekte edilmesi yöntemidir. Latince mezo(orta) ve terapi(tedavi) kelimelerinden meydana gelmiş olup "orta deri tedavisi" anlamındadır. Ağızdan ya da kas veya damar içine yapılan enjeksiyonlar yoluyla alınan ilaçların aldığınız miktarlarının tümü her zaman ilgili hedef organa kadar ulaşamamaktadır.

Çünkü ilaçların emilimi sırasında bir kısmı emilemeden parçalanarak atılmaktadır. Bu yüzden alınan ilacın etkisi sınırlı kalmaktadır. Ayrıca sistemik yolla alınan ilaçlar kan yoluyla tüm vücuda yayılabildiği için hastalıkla ilgisi olmayan ancak o ilaçtan etkilenebilen diğer organ ya da dokularımızı da etkileyecektir ve istenmeyen yan etkileri oluşabilecektir. Mezoterapide ise küçük miktarlarda yapılan mikroenjeksiyonlarla ilaçlar direkt olarak problemli bölgeye verilir.Sistemik bir yan etkiye neden olmaksızın problem çözülür. Bu yolla tedaviden maksimum fayda sağlanmaktadır.

Mezoterapi Uygulama Tekniği:

Mezoterapi, vitaminlerin, minerallerin, aminoasitlerin, enzimlerin, homeopatik ilaçların karışım halinde küçük miktarlar ile derinin orta tabakasına (dermis) enjekte edilmesi yöntemidir. Bu karışımlar tedavi edilecek durumlara bağlı olarak seçilen spesifik bölgelere, çok ince iğne uçları ile (4 – 6mm.boyunda ve 27 – 30 gauce inceliğinde iğneler) verilirler . Önemli olan nokta, hazırlanan kokteylde kullanılan ilaçların farmakolojik özelliklerini, birbirleri ile olan etkileşimlerini ve yan etki potansiyellerini iyi bilmektir.

Hissedilen ağrı, iğnelerin boyutlarıyla orantılı olarak oldukça azdır. Bununla birlikte, uygulama sahası, sterilize edildikten sonra, soğuk hava aracılıgı ile uyusturularak ağrı minimuma indirilir. Mezoterapi uygulamasında kullanılan ilaçların emilimi çok kısıtlı olduğundan, sistemik dolaşıma ilaç geçişi de yok denecek kadar azdır. Tedavinin seans sayısı, hastaya, hastalığa ve enjeksiyonun yapılacağı bölgeye bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu minimal invaziv yaklaşım birçok alanda başarılı sonuçlar göstermiştir.

LAZER EPİLASYON

CİLT GENÇLEŞTİRME

DOLGU - BOTOKS

LEKE TEDAVİSİ